Jump to Navigation

Bulgarian School "Rodina"

Bulgarian School "Rodina" is launching students intake for the 2018 school year.

Please contact the Management Committee for more information.

Student Enrolment Form available in the Forms section on right.
Българско неделно училище "Родина" стартира прием на ученици за учебната 2018-та година.

Моля свържете се с Комитета за повече информация.

Бланка за записване се намира в секцията Forms вдясно.Main menu 2

Dr. Radut Consulting