Jump to Navigation

Bulgarian School "Rodina"

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

за начално обучение на деца в българското училище "Родина"
Пърт, Австралия, 2017 г.

Кликнете тук за да свалите учебната програма като PDF файл.Main menu 2

Dr. Radut Consulting