Jump to Navigation

Посещение на българския консул в Пърт

Sunday, 3 December, 2017 - 10:00 to 17:00

Уважаеми сънародници,

На 3 декември 2017 от 10:00 до 17:00 ч. се планира провеждане на консулски ден в Пърт, в клуба на Българското дружество „Родина“ на адрес 30 Hampton Square West, Morley, WA 6062 (карта).

Следва подробна информация за извършваните услуги:

Приемане на заявления за лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС.

При подаването е необходимо да носите със себе си попълнено Заявление (кликнете тук за до го свалите), както и оригинали и копия на документите за самоличност, които ще подменяте. За СУМПС – и медицинско удостоверение по изискванията на КАТ-България. Не е необходимо да носите снимки за лични документи.

За подаване на заявления за лица под 18 години – и удостоверение за раждане. Необходимо е също лично явяване на двамата родители или представяне на нотариално заверено пълномощно, в случай, че единият родител няма възможност да присъства лично. Моля, обърнете се към посолството при необходимост от допълнителна информация.

Приемането на заявления ще се извършва с мобилна биометрична станция, с която ще ви снимаме, ще снемем вашите отпечатъци и подпис за издаване на лични документи с биометрични данни, съгласно действащото законодателство.

Таксите ще бъдат събирани в брой (при точно приготвена сума) или по банков път (на място ще Ви бъде предоставена информация за банковата сметка, по която можете да заплатите консулските такси).

Такси (събирани в брой или по банков път)

Паспорти

 • Първи паспорт на лице до 14 г. – 54 австралийски долара
 • Следващ паспорт на лице до 14 г. – 67 австралийски долара
 • Паспорт на лице от 14 до 58 г. – 92 австралийски долара
 • Паспорт на лице от 58 до 70 г. – 67 австралийски долара
 • Паспорт на лице над 70 г. – 54 австралийски долара
 • Временен паспорт – 142 австралийски долара

Лични карти

 • Първа лична карта на лице от 14 до 16 г. и на лице над 70 г. – 42 австралийски долара
 • Лична карта на лице от 16 до 58 г. – 62 австралийски долара
 • Лична карта на лице от 58 до 70 г. – 57 австралийски долара

Свидетелство за управление на МПС

 • СУМПС на лица до 58 г. – 73 австралийски долара
 • На лица от 59 до 70 г. – 58 австралийски долара
 • На лица над 70 г. – 43 долара

Издаването на гореописаните документи отнема приблизително 90 дни след датата на подаването на заявлението.

Съгласно разпоредбите на Закона за българските лични документи и с цел превенция загубата на документи и свързаните с това престъпления и злоупотреби, получаването на личните документи е лично в посолството на България в Канбера, а при невъзможност да бъдат получени лично – от изрично упълномощено лице. Един упълномощен може да получи документи на няколко души. Например един член на семейството може да получи документите на останалите членове на семейството. Таксата за издаване на пълномощно за получаване на документи е 30 австралийски долара.

Заверки на подпис и съдържание (пълномощни и декларации).

Молим желаещите да носят със себе си разпечатани документите, които ще бъдат заверявани (по две разпечатки за пълномощни с разпореждане с недвижими имоти), както и оригинали и копия на описаните в пълномощните документи за самоличност на упълномощителя/упълномощителите (паспорт или лична карта).

Моля не се подписвайте на документите предварително! Подписът се полага пред консулското длъжностно лице лично от лицето, чийто подпис се удостоверява. Съгласно новите нормативни изисквания, заверката ще бъде извършена в посолството и регистрирана в системата за електронни консулски услуги, след което готовият документ ще ви бъде изпратен по пощата. За целта молим да носите със себе си предплатени и самоадресирани пощенски пликове, желателно е да бъдат registered mail.

Такси (събирани в брой или по банков път)

 • Заверка на един подпис - 30 австралийски долара
 • Заверка на съдържание - 60 австралийски долара за първа страница и по 30 австралийски долара за всяка следваща страница
 • Заявления за издаване на свидетелства за съдимост - Моля, свържете се с посолството за повече информация.

ВАЖНО: Поради ограниченото време и желанието ни да обслужим максимален брой сънародници, по време на консулските дни приоритетно ще бъдат извършвани услуги, изискващи лично явяване на гражданина, т.е. приемане на заявления за лични документи, заверки и приемане на заявления за други консулски услуги.

Консултации по консулски въпроси ще бъдат извършвани само при оставащо свободно време за това. Винаги сме насреща да отговорим на въпросите ви, в рамките на нашите компетентности, по телефона и по електронната поща или лично в посолството на България в Канбера.

ВАЖНО: Молим желаещите да дойдат на консулския ден задължително да се обадят за записване на час на телефон 02-6286-9700 или да изпратят и-мейл на consul@bulgaria.org.au, като посочат телефон за връзка.

Граждани без записан час ще бъдат приемани единствено ако има възможност за това, след гражданите със записан час.

С най-добри пожелания и в очакване да се срещнем в Пърт!Main menu 2

Dr. Radut Consulting