Jump to Navigation

Bulgarian Folk Dance Classes (Free)

What: Bulgarian Folk Dance Classes
When: Wednesdays, 6:15pm (sharp)
Where: Bulgarian Club, 30 Hampton Square West, Morley WA 6062 (map)
Note: The classes are subject to availability of the participants in charge.
Before attending, please confirm by contracting the Management Committee

The classes are completely free. Everyone is welcome.


Какво: Класове по български фолклорни танци
Кога: Всяка сряда от 18:15 часа (точно)
Къде: Българския клуб, 30 Hampton Square West, Morley WA 6062 (карта)
Бележка: Класовете се провеждат само ако отговорниците са на разположение.
Преди посещение моля потвърдете като се свържете с Комитета

Класовете са напълно безплатни. Всеки е добре дошъл.

Main menu 2

Dr. Radut Consulting